Zamestnanecký časopis StVPS

Časopis pre zamestnancov Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti