Výročná správa VES 2021

Výročná správa spoločnosti Veolia Energia Slovensko za rok 2021