Výročná správa VES 2020

Výročná správa spoločnosti Veolia Energia Slovensko za rok 2020