Výročná správa VES 2019

Výročná správa spoločnosti Veolia Energia Slovensko za rok 2019