Výročná správa VES 2018

Výročná správa spoločnosti Veolia Energia Slovensko za rok 2018