Výročná správa StVPS 2016

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti za rok 2016