Spravodaj SZVP 2015 – 2

Spravodaj – časopis pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť pri príležitosti organizovania Súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov 2015