Logo Topos

Logo pre spoločnosť TOPOS Tovarníky a.s.