Brožúra Galéria LC – Základné informácie

Galéria Lučenec – brožúra “Základné informácie”

predstavenie projektu, jeho význam a prínos pre okresné mesto a priľahlé okolie