Brožúra Galéria LC – Základné informácie

Galéria Lučenec – brožúra „Základné informácie“

predstavenie projektu, jeho význam a prínos pre okresné mesto a priľahlé okolie